46CF811F-B1D7-43C6-803D-05961C92DEF8Självklart vill du det!

Men, det är bara klasser och bara upp till och med årskurs 6 som kan anmäla sig (och det måste man göra). Först måste du därför prata med din lärare och be den kontakta oss. Eran klass måste nämligen ta med sig en egen aktivitet! Och så vill vi gärna att ni gör en klassflagga på till exempel en lång pinne så vi alla kan se var ni kommer ifrån.

Observera också att vi har ett maxantal deltagare så ju fortare ni anmäler er klass desto större chans att få plats. Ni är också först slutgiltigt anmälda efter att ni fått det bekräftat av oss via mail.

Observera att ni tilllsammans med oss ska källsortera allt avfall under dagen och att vi därför vill att man inte har med sig några engångsartiklar. Var noga med detta. Vi vill inte heller att ni tar med er buteljerat vatten, läsk eller liknande eftersom det kommer att finnas vattenkranar på området. Vi måste vara försiktiga med vår planet.